Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Levuce định hướng phát triển thành công ty Dược Mỹ Phẩm hàng đầu của Việt Nam về chăm sóc sức khoẻ gia đình Việt

Sứ mệnh

Vì sức khoẻ và hạnh phúc gia đình Việt

Giá trị cốt lõi

Tôn – Tín – Nhân – Tâm