Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Levuce định hướng phát triển thành công ty Dược Mỹ Phẩm hàng đầu của Việt Nam về chăm sóc sức khoẻ gia đình Việt

Sứ mệnh

Vì sức khoẻ và hạnh phúc gia đình Việt

Giá trị cốt lõi

Tôn – Tín – Nhân – Tâm

  • Tôn trọng: Luôn tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp. Tôn trọng được thể hiện trong quy trình phục vụ khách hàng.
  • Nhân: Levuce xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn và luôn đặt khách hàng lên trên hết.
  • Tín: Levuce đặt chữ tín lên hàng đầu. cam kết về chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện.
  • Tâm:Levuce đặt chữ tâm lên những nền tảng của việc kinh doanh và lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu.